O problemă relativ recent apărută în societate este aceea că de multe ori asigurătorii polițelor RCA, cu precădere anumiți astfel de asigurători, nu își mai achită datoriile către service-urile auto, mai ales cele independente. Motivul invocat este că facturile emise de către aceste service-uri ar fi mult umflate, astfel ca asigurătorii au ajuns la concluzia că nu ar trebui sa le achite, sau daca le achită, să facă plata doar parțial.

Drept consecință, multe service-uri, inclusiv ale reprezentanțelor auto, au încetat să mai primească clienți care au polițe la acei anumiți asigurători.

Sfatul nostru este să nu acceptați ca reparația să se facă în regie proprie, întrucât vă puteți trezi că, la final, asigurătorul va considera, după cum dorește, că suma solicitată este disproporționată față de dauna produsă, piesele schimbate, cuantumul sumei pe oră practicată de către serice este excesiv, ș.a.m.d.

Este importantă consultarea unui avocat înainte de a lua o astfel de decizie, mai ales daca este vorba despre o daună majoră care poate fi deosebit de costisitoare.

Legea stabilește cererea de despăgubire ca fiind documentul prin care partea prejudiciată sau asiguratul formuleaza către asigurător sau BAAR (Biroul Asigurătorilor de Autovehicule din România) pretențiile de despăgubire.

Valoarea maximă de despăgubire este valoarea maximă dintre limita de despăgubire contractuală sau cea legislativă (pentru situația în care societatea de asigurare a oferit o limita de despăgubire mai mare decât minimul prevăzut de lege. Valoarea maximă de despăgubire va fi comunicată pagubitului, la cerere, în termen de 7 zile calendaristice.

Valoarea de reparație se va stabili folosind sisteme de evaluare sau documente emise în mod legal, în care service-ul auto își poate utiliza propria valoare a orei de manoperă afișată.

Trebuie reținut faptul că utilizarea de piese sau ansamble contrafăcute sau falsificate de către unitățile reparatoare reprezintă infracțiune și se pedepsește conform legii.

În caz de daună totală, păgubitul poate opta între repararea până la valoarea de piață a autovehiculului, sau pentru plata diferenței dintre valoarea de piață a vehiculului si valoarea epavei.

De subliniat este faptul că, în cazul vătămării corporale, a sănătății sau decesul persoanelor aflate atât în interiorul vehiculului, cât și în afara acestuia, și aceste persoane pot solicita despăgubiri, în afară de conducătorul auto din vina căruia s-a produs accidentul.

În cazurile mai sus menționate, se acordă despăgubiri dacă vehiculul care a produs accidentul este identificat și asigurat, indiferent dacă autorul accidentului a rămas încă neidentificat.

Așa cum am mai arătat, cu precădere în situațiile mai sus menționate, societățile de asigurare vor încerca să achite o sumă cât mai mică, neconformă cu suferința survenită în urma accidentului, iar de cele mai multe ori această problemă se rectifică numai în instanță.