În cazul nefericit în care sunteți victima unui accident rutier aveți dreptul la daune morale. Acestea au rolul de a repara suferința fizică sau trauma prin care ați trecut.

De asemenea, aveți dreptul la repararea prejudiciului material suferit, adică daunele materiale. Acestea acoperă cheltuielile cu spitalizarea, tratamentul medical, și orice alte cheltuieli care decurg în urma accidentului. Ele presupun și sumele necesare reparației autovehiculului avariat, precum și prejudiciul rezultat din lipsa de folosință a acestuia.

Trebuie reținut faptul că aceste daunele materiale trebuie dovedite prin chitanțe și facturi pentru a putea fi acordate de către instanță.

Așa cum am arătat, daunele morale sunt despăgubirile acordate pentru a compensa suferințele afective, durerea fizică, trauma psihică. Ele au, de asemenea, rolul de a acoperi și apariția unei incapacități de a mai lucra cauzată de accident, precum și încadrarea într-o clasă de handicap din cauza infirmității suferite.

Despăgubirile se acordă persoanei care a avut de suferit efectiv trauma respectivă.

În cazul în care survine decesul, sunt îndreptațite la daune persoanele care au suferit un prejudiciu afectiv cauzat de moartea victimei, precum si persoanele care se aflau în întreținerea acestora.

Vor fi acoperite și cheltuielile necesare înmormântării, dacă este cazul.

Daunele vor fi suportate de către asigurătorul RCA al vinovatului. De cele mai multe ori, suma oferită benevol de către asigurător ca daune morale este mult inferioară cuantumului real, cinstit. De aceea, este necesar a se apela la calea instanței pentru  a se putea obține o sumă cât mai aproape de realitate. În caz de succes, asigurătorul va fi obligat și la plata cheltuielilor de judecată, reprezentate de taxa judiciară și onorariul de avocat.

Informații cu privire la asigurătorul RCA al făptuitorului se pot obține pri intermediul Biroului Asigurărilor de Autovehicule Romania, sau BAAR. Persoana prejudiciata are astfel posibilitatea de a se adresa acestei instituții pentru a putea obține informatii despre conducătorul vinovat și despre asigurătorul RCA al acestuia.

În cazul în care conducătorul vinovat nu are asigurare RCA sau autoturismul nu a fost identificat, BAAR va fi obligat la plata despăgubirilor. Așadar, și în situația în care vinovatul nu are poliță de asigurare, plata despăgubirilor este asigurată.