DAUNE MORALE, MALPRAXIS

Este important să contactați un avocat in cazul nefericit țn care sunteți victima unui accident, întrucât procesul de obținere a despăgubirilor este unul complex. Costurile nu vor fi un impediment, întrucât consilierea este gratuită, iar onorariul înaintat pentru demararea procedurilor este unul minim, cabinetul nostru lucrând pe bază de onorariu de succes.

În cazul in care ați fost victima unui astfel de accident, și dacă nu sunteti vinovat, sunteți îndreptățit la  a solicita despăgubiri morale și materiale. De cele mai multe ori, societățile de asigurări vor negocia la sânge despăgubirile pe care le vor acorda, despăgubiri care aproape întotdeauna vor fi inferioare celor obținute în urma unui proces derulat în instanță. Dacă ați fost victima unui accident, este bine să formulați o plângere penală, solicitând ca persoana vinovată să fie trasă la răspundere.

Bineinteles, vă veți constitui parte civilă în cadrul acestui proces penal. Chiar si în situația țn care cauza a fost clasată (adică închisă), puteți solicita despăgubiri pe calea unei acțiuni civile. Așadar, nu este neapărat necesar să se fi săvârșit o fapta penală pentru ca să puteți solicita despăgubiri. Și în situația în care nu este clar cui aparține vinovăția pentru producerea accidentului, acest lucru poate fi clarificat de instanța de judecată, pe baza unei expertize tehnice auto.

Trebuie reținut că despăgubirile sunt de două feluri – materiale și morale.

Atenție

Daunele morale reprezintă o încercare de reparație a suferinței și șocului psihologic pe care l-ați trăit ca urmare a evenimentului, a prejudiciului psihic cauzat de moartea unei persoane sau a unei rude apropiate, de rănirea, mutilarea sau desfigurarea suferită, s.a.m.d.. Cuantumul acestor despăgubiri este, de cele mai multe ori, stabilit in baza aprecierii instanței de judecată, avându-se în vedere consecințele negative suferite, atât în plan fizic, cât și psihic. În situația în care, în urma accidentului, victima a decedat, despăgubirile pot fi solicitate si de parinții, de frații sau de copiii acestuia.