Este binecunoscut faptul că în perioada comunistă s-a dispus scoaterea tuturor terenurilor din circuitul civil, adică acestea nu mai puteau fi cumpărate sau vândute, sau formalitățile erau riguroase, iar multă lume nu le cunoștea.

Din această cauză, vânzarea și cumpărarea terenurilor și a caselor se făcea într-o formă nelegală, prin chitanțe de mână, se plătea o anumită sumă de bani, iar oamenii considerau că au transmis dreptul de proprietate de la unul la altul.

Cu toate acestea, deși cumpărătorul se comporta ca un veritabil proprietar, din punct de vedere legal îi lipsea înscrisul care sa îi ateste acest drept de proprietate.

Astfel, în prezent, singura opțiune rămasă cumpărătorului care dorește sa obțină acest titlu de proprietate este să se adreseze instanței de judecată.

Cea mai des întâlnită în practică este uzucapiunea de 30 de ani, și despre aceasta vom vorbi acum.

Pentru a obține titlul de proprietate este necesar ca cel care a cumpărat să fi stăpânit sub nume de proprietar imobilul timp de cel puțin 30 de ani. Poate dovedi aceasta prin chitanțele care atestă ca a plătit impozitele, prin faptul că este cunoscut de către vecini ca fiind proprietar, prin martori, sau prin orice alte mijloace de probă.

Așadar, posesia cumpărătorului trebuie sa fie continuă, exercitată în mod pașnic, în mod public, și sub nume de proprietar. De asemenea, ea nu trebuie sa fie echivocă, adică actele de stăpânire ale posesorului să nu poată fi interpretate și altfel decât ca reprezentând elementul psihologic propriu al posesiei.

De asemenea, este necesar a se administra și o expertiză judiciară topografică, pentru a se identifica terenul în cauză, dar și o expertiză judiciara imobiliară, pentru situația în care există și construcții pe terenul respectiv.

Există, de asemenea, în practică, situații în care nu se cunoaște persoana vânzătorului sau nu mai există elemente de identificare a acestuia. De asemenea, există și situații în care posesorul a intrat în posesia terenului prin mijloace de fapt, fără să fi cumpărat de la cineva – a venit și s-a așezat pe respectivul teren, și-a făcut o gospodărie, iar autoritățile, acceptând tacit o cutumă, i-au deschis rol fiscal. Și în această situație se poate obține un titlu de proprietate, în instanță, dacă sunt respectate condițiile mai sus menționate.

În oricare dintre aceste situații este indicat a se consulta un avocat înaintea demarării procesului, pentru a va evalua și maximiza șansele de reușită.