Avocat Legea dării in plata

Odată cu intrarea în vigoare a Legii 77/2016, în situația în care nu mai aveti posibilitatea de a face față ratelor bancare, aveți opțiunea de a da în plată imobilul ipotecat, stergându-se astfel si restul de datorie împreuna cu toate dobânzile, comisioanele și orice alte accesorii.

Pentru acest lucru trebuie indeplinite o serie de condiții, și anume: creditul să fi fost obținut de la o instituție de credit, să nu depășească echivalentul în lei al sumei de 250.000 euro, de la data încheierii contractului, creditul să fie garantat cu cel puțin un imobil având destinația de locuință, și ca dumneavoastra să nu fi fost condamnat penal pentru infracțiuni în legatură cu creditul respectiv.

La aceste condiții, potrivit ultimelor modificări ale legii, se mai adaugă cea a impreviziunii în speța în cauză, este necesar ca pe durata executării contractului de credit, cursul valutar să înregistreze o creștere de peste 52.6% a cursului valutar aplicabil monedei creditului, sau, ca pe durata executării contractului de credit, obligația de plată lunară să înregistreze o creștere de peste 50% ca urmare a majorării ratei de dobândă variabilă.

Pentru inițierea procedurii, este necesar a se formula o notificare către creditor (bancă), notificare ce va fi redactată de către avocat, în speță, și prin care aduceți la cunostința băncii intenția de a da în plată imobilul ce face obiectul garanției.

În aproape toate cazurile, banca va face contestație împotriva notificării, prin care va incerca să arate că nu îndepliniți condițiile prevăzute de lege, solicitând repunerea părților în situația anterioară comunicării notificării, obligându-vă să plătiți în continuare ratele. În situația în care nu veți mai avea posibilitatea să le plătiti, se va trece la executarea silită a apartamentului.

Cabinetul nostru se ocupă de întreaga procedură, începând cu studierea actelor, emiterea notificării și pânâ la reprezentarea în instanță.

Atenție

În cazul în care împotriva dumneavoastră s-a declanșat deja procedura executării silite este necesar să transmiteți notificarea cât mai repede cu putință, înainte de a se fi vândut imobilul în cadrul unei liciații publice. Astfel, aveți posibilitatea de a suspenda executarea silită. În caz contrar, odată cu vânzarea imobilului, nu numai că veți pierde proprietatea asupra apartamentului, urmând să fiți și evacuat, dar veți fi obligat în continuare la plata datoriei rămase, punându-vi-se poprire pe conturi, și urmărindu-se orice alte bunuri ați mai avea in proprietate, de către executorul judecatoresc.