Partajul bunurilor comune poate fi cerut oricand, nimeni neputand fi obligat sa ramana in indiviziune pe o perioada nedeterminata.

Ca o exceptie, se pot incheia conventii care sa prevada suspendarea partajului pentru o perioada de cel mult 5 ani. In cazul imobilelor, aceste conventii trebuie incheiate in forma autentica, notarial, si facute formalitatile.

Partajul poate fi cerut si atunci cand bunul a fost folosit doar de unul dintre coproprietari exclusiv.

Instanta competenta sa judece cererea de partaj a imobilelor este cea in circumscriptia careia se afla imobilul. Taxa judiciara ce trebuie achitata este in cuantum de 3% din masa partajabila pentru a se stabili bunurile supuse impartelii. Pentru a se stabili calitatea de coproprietar si cota-parte ce revine fiecaruia se va achita 50 de lei pentru fiecare coproprietar. Pentru a se stabili creantele pe care coproprietarii le au unii fata de altii, izvorate din starea de coproprietate – 3% din valoarea creantelor. Cererile de raport al donatiilor sau reductiunea liberalitatilor excesive se vor timbra cu 3%. Daca cererile mentionate se formuleaza in cadrul aceleiasi actiuni, se va stabili o singura taxa de 5% din valoarea masei partajabile.

Partajul bunurilor comune se face, preferabil, in natura, proportional cu cota-parte a fiecarui proprietar.

Daca nu se poate face in natura, partajul se va efectua prin atribuirea intregului bun unuia sau mai multor coproprietari. Acestia vor prelua bunul in schimbul unei sulte (diferente de bani).

Daca nu este posibila varianta mai sus mentionata, bunul va fi vandut si pretul se va imparti intre coproprietari proportional cu cota fiecaruia. In cazul in care intelegere intre parti privind modul de vanzare, aceasta se va face la licitatie publica si pretul se va imparti.

In ce priveste bunurile imobile, hotararea judecatoreasca ramasa definitiva va trebui inscrisa in cartea funciara.

De retinut ca partajul nu se poate face decat cu participarea tuturor coproprietarilor. Este deci necesara identificarea si chemarea in judecata a tuturor celor ce detin o cota parte.

Partajul poate fi facut si daca nu cuprinde toate bunurile comune. Se poate oricand solicita un partaj suplimentar pentru bunurile ramase inca in indiviziune.

Regulile si prevederile mai sus mentionate sunt valabile indiferent de izvorul starii de coproprietate, sau daca aceasta exista ca urmare a casatoriei.